#

Rejestracja telefoniczna

Godziny przyjęć

 • Wtorek 14:30 - 19:00
 • Środa 12:30 - 15:00
 • Czwartek 14:30 - 19:00

Prof. dr hab. n med.

Elżbieta Bandurska Stankiewicz

 • Specjalista chorób wewnętrznych
 • Endokrynolog
 • Diabetolog

Biografia

Na bazie doświadczeń zdobytych w Klinikach Diabetologicznych i Endokrynologicznych w Polsce i za granicą zorganizowała Olsztyński Ośrodek Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu, który należy do wzorcowych Ośrodków w Polsce i jest oceniany wysoko przez konsultantów krajowych w dziedzinie diabetologii. Dzięki doskonale przygotowanemu do pracy klinicznej i dydaktycznej zespołowi, jako jedyny poza kliniczny Ośrodek uzyskał akredytację specjalizowania aż w trzech dziedzinach – w chorobach wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii.


Z inicjatywy prof. E. Bandurskiej-Stankiewicz w 1999 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie powstał Oddział Endokrynologii i Diabetologii, którego Ordynatorem jest do chwili obecnej.

Ordynator Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie

Jako ordynator zajmuje się nie tylko pracą kliniczną, ale prowadzi badania naukowe i zajmuje się edukacją studentów, a także szkoleniem podyplomowym lekarzy, pielęgniarek i dietetyczek. Jest również konsultantem w dziedzinie diabetologii dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy prof. E. Bandurskiej-Stankiewicz obejmuje 200 publikacji, w tym 20 opublikowanych w czasopismach międzynarodowych i konferencjach światowych.

Działalność naukową i społeczną najlepiej odzwierciedla członkostwo w polskich towarzystwach, takich jak: Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Olsztyńskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Otyłości i Zaburzeń Metabolizmu, Towarzystwo Edukacji Terapeutycznej oraz europejskich i światowych: Europejskie Towarzystwo Badań nad Cukrzycą (EASD), Europejskie Towarzystwo Badań nad Epidemiologią Cukrzycy (EDEC), Europejska Grupa Badawcza nad Powikłaniami Ocznymi w Cukrzycy (EASDec), Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne (ECE), Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA).


Organizatorka I Kursu Kształcenia Ustawicznego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Olsztyn 2006, członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Kardiodiabetologia” oraz prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.


Wysoko ceniona jest Jej aktywność w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowotnej kobiet w Polsce oraz na Forum Kobiet Polskich i współpraca z Towarzystwem Amazonek Oddział w Olsztynie. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 2004 otrzymała tytuł „Lekarz Roku 2004”- Statuetkę Kryształowego Kolibra, nagrodę za bezinteresowność i zaangażowanie w pracy z ludźmi z cukrzycą a w 2006 - Nagrodę Forum Kobiet Polskich i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Istotnym elementem w pracy prof. E. Bandurskiej- Stankiewicz jest edukacja społeczeństwa w formie wykładów dotyczących profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Od 18.12.2008 roku kierownik katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych , Diabetologii i Endokrynologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ikona medycyny

Prof. dr hab. n med Elżbieta Bandurska Stankiewicz w roku 2022 otrzymała Certyfikat Ikony Olsztyńskiej Medycyny za wybitne osiągnięcia w tworzeniu nowoczesnej medycyny na terenie Olsztyna oraz Warmii i Mazur pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Olsztyna, Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.


#

Publikacje: Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

 • Rok 2012

  1. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W., Wiatr-Bykowska D., Kuglarz E., Olszewska M., Rutkowska J. Algorytm przejścia u chorych na cukrzycą typu 2 leczonych w warunkach szpitalnych metodą intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii na leczenie za pomocą mieszanek insuliny aspart (NovoMix®) podawanych dwa razy dziennie. Medycyna Metaboliczna 2012 r.

 • Rok 2011

  1. Jarosz-Chobot, P., Polanska, J., Szadkowska, A., Kretowski, A., Bandurska-Stankiewicz, E., Ciechanowska, M., Deja, G., Mysliwiec, M., Peczynska, J., Rutkowska, J., Sobel-Maruniak, A., Fichna, P., Chobot, A., Rewers, M.: Rapid increase in the incidence of type 1 diabetes in Polish children from 1989 to 2004, and predictions for 2010 to 2025. Diabetologia 2011; 54(3) : 508-515 2. Hubalewska-Dydejczyk A., Bandurska-Stankiewicz E., Bar-Andziak E., Bednarczuk T., Buziak-Bereza M., Drews K., Gietka-Czernel M.., Górska M., Jastrzębska H., Junik R., Karbownik-Lewińska M., Kostecka-Matynia M., Lewiński A., Milewicz A., Nauman J., Niedziela M., Puch D., Poręba R., Reroń A., Radowicki S., Sowiński J., Sworczuk K., Syrenicz A., Trofimiuk-Muldner M., Zgliczyński W., Zygmunt A.: Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet w ciąży. Zalecenia postępowania w chorobach tarczycy w ciąży przygotowane przez Zespół Ekspertów do spraw Opieki Tyreologicznej w Ciąży pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Konsultantów Krajowych w dziedzinie Endokrynologii oraz Położnictwa i Ginekologii. Endokrynologia Polska 2011; 62(4) : 362-381. 3. Bandurska-Stankiewicz E., Białkowska M., Bolanowski M., Dembińska-Kieć A., Krzyżanowska-Świniarska B., Małecka-Tendera E., Milewicz A., Olszanecka-Glinianowicz M., Ostrowska L., Zahorska-Markiewicz B.: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością w kwestii stosowania metforminy u osób otyłych w stanach przedcukrzycowych. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7(2) : 151-154 4. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Wpływ nawyków żywieniowych i używek na zapadalność na nowotwory złośliwe tarczycy w województwie olsztyńskim. Endokrynologia Polska 2011; 62(2) : 145–150 5. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W.: Znaczenie mieszanek analogowych insuliny w leczeniu pacjentów z cukrzycą. Medycyna Metaboliczna 2011; 15(3) : 94-100 6. Rohun K, Kuliś M, Pawłowska A, Kierzkowska I, Kwella N, Kwella B, Iłowska-Bierawska A, Napora M, Całka A, Wiatr-Bykowska D, Bandurska-Stankiewicz E., Stompór T.: Identifying chronic kidney disease in an emergency department: a chance for an elary diagnosis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2011; 121(1/2) : 23‑28

 • Rok 2010

  1. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Czy awaria elektrowni w Czarnobylu miała wpływ na zapadalność na nowotwory złośliwe gruczołu tarczowego w województwie olsztyńskim? Endokrynologia Polska, 2010; 61(5) : 437-442 2. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J, Aksamit-Białoszewska E, Wiatr-Bykowska D, Karczmarczyk-Żuk A, Pieczyński J, Skrodzka I.: Stan edukacji diabetologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(2) : 72-80 3. Znaniecka M., Rutkowska J., Bandurska-Stankiewicz E.: Nowy kierunek w leczeniu cukrzycy – inkretynomimetyki oraz inhibitory DPP-IV. Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2010; 5(3/ 4) : 171–181 4. Pieczyński J., Bandurska-Stankiewicz E., Wiatr-Bykowska D., Rutkowska J.: Współczesne metody badania narządu wzroku u chorych na cukrzycę. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2010; 10(2): 63–66 5. Bandurska-Stankiewicz E., Aksamit-Białoszewska E., Rutkowska J., Stankiewicz A., Shafie D.: Wpływ osobniczych i socjo-ekonomicznych czynników ryzyka na zapadalność na nowotwory złośliwe tarczycy w województwie olsztyńskim. Endokrynologia Polska 2010; 61(6) ; 671-682 6. Bandurska-Stankiewicz E., Cylkowska B., Aksamit-Białoszewska E., Myszka-Podgórska K.: Wyniki badań przesiewowych stanu przedcukrzycowego i cukrzycy nieznanej w populacji województwa warmińsko-mazurskiego. Medycyna Metaboliczna, 2010; 14(1) : 38

 • Rok 2009

  1.Jarosz-Chobot P., Polanska J., Szadkowska A., Kretowski A., Bandurska-Stankiewicz E., Ciechanowska M., Deja G., Mysliwiec M., Peczynska J., Rutkowska J., Sobel-Maruniak A., Fichna P., Chobot A., Rewers M., Dynamic changes in the incidence of type 1 in Polish children, 1983-2025: where are we? a multicentre prospective registration study (praca oczekuje na recencję w Diabetes Care), VIENNA (AUSTRIA) 29.09-01.10.2009r. 2. Szymborska-Kajanek A., Koblik T., Bandurska-Stankiewicz E., Dzida G., Ruprecht Z., Stefański A., Szykowna E., Tiuryn-Petrulewicz A., Wolnik B., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Burski J., Kot W.: Wyrównanie metaboliczne chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w poradniach lekarzy rodzinnych, kierowanych do specjalisty - wstępne wyniki programu „Poprawa Kontroli Glikemii”, Diabetologia Praktyczna 2009; 10(6) : 228-233 3. Szymborska-Kajanek A., Koblik T., Bandurska-Stankiewicz E., Dzida G., Ruprecht Z., Stefanski A., Szykowna E., Tiuryn-Petrulewicz A., Wolnik B., Zozulinska-Ziolkiewicz D., Burski J., Kot W., Wyrównanie metaboliczne chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w poradniach lekarzy rodzinnych kierowanych do specjalisty-wstępne wyniki programu Poprawa Kontroli Glikemii, Diabetologia Praktyczna 2009, tom 10, nr 6.

 • Rok 2008

  1. Radowicki, Stanislaw; Kunicki, Michal; Bandurska-Stankiewicz, Elzbieta: Prostate-specific antigen in the serum of women with benign breast disease. European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology 2008; 138(2) : 212-216 2. Szybinski, Z., Golkowski, F., Buziak-Bereza, M., Trofimiuk, M., Przybylik-Mazurek, E., Huszno, B., Bandurska-Stankiewicz, E., Bar-Andziak, E., Dorant, B., Kinalska, I., Lewinski, A., Klencki, M., Rybakowa, M., Sowinski, J., Szewczyk, L., Szponar, L., Wasik, R.: Effectiveness of the iodine prophylaxis model adopted in Poland. Journal of Endocrinological Investigation 2008; 31(4) 309-313 3. Bandurska-Stankiewicz E., Rutkowska J., Environmental risk factor for type 1 diabetes in the North of Poland, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2008;8(31):81-84

 • Rok 2007

  1. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Zapadalność na inwalidztwo wzroku z powodu cukrzycy wykładnikiem jakości opieki diabetologicznej. Klinika Oczna 2007, 109(7/9), 301-303 2. Bandurska-Stankiewicz Elżbieta, Myszka-Podgórska Katarzyna, Cylkowska Barbara, Surdykowski Leszek, Moczulska Beata: Częstość występowania cukrzycy nieznanej i stanów przedcukrzycowych w populacji województwa warmińsko-mazurskiego. Prz. Kardiodiabetol. 2007: 2 (1) : 41-47

 • Rok 2006

  1. Bandurska-Stankiewicz, E.; Wiatr, D.: Diabetic blindness significantly reduced in the Warmia and Mazury Region of Poland: Saint Vincent Declaration targets achieved. European Journal of Ophthalmology 2006; 6(5) : 722-727 2. Bandurska – Stankiewicz E., Wiatr D.: Diabetic blindness significantly reduced in Warmia and Mazury Region of Poland: Saint Vincent Declaration targets achieved Eur J of Ophtalmol 2006,16,1-6 3. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Ocena wpływu sytuacji socjoekonomicznej (SES) na występowanie ślepoty z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim. Med. Metab. 2006:10(2), 61-67. 4. Bandurska – Stankiewicz E., Rutkowska J., Klonowska B., Charemska D., Przybyłowicz K.: Zapadalność na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 0-14 lat w regionie Warmii i Mazur w latach 1994-2003. Diabetologia Kliniczna i Doświadczalna 2006:6(5). 5. Bandurska – Stankiewicz E., Rutkowska J., Klonowska B., Charemska D., Przybyłowicz K. Zapadalność na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 15-29 lat w regionie Warmii i Mazur w latach 1994-2003. Diabetologia Kliniczna i Doświadczalna 2006:6,(6). 6. Bandurska-Stankiewicz E.,Wańczyk A. Edukacja terapeutyczna kobiet z cukrzycą przedciążową i cukrzycą ciężarnych leczoną insuliną. Med. Metab. 2006:10(2),57-58.

 • Rok 2005

  1. Wiatr D., Bandurska- Stankiewicz E., Pieczyński J., Wądołowska L.: Zapadalność na ślepotę z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim 1999-2003. Diabetologia Polska 2005:12,(2) 251-256. 2. Wądołowska L., Szymelfejnik E.J., Cichoń R., Bandurska- Stankiewicz E.: Stan tkanki kostnej i parametry somatyczne młodzieży w wieku 18 lat a spożycie wapnia z produktów mlecznych. Bromat Chem. Toksykol. 2005:38, suppl., 503-508 3. Bandurska- Stankiewicz E., Wiatr D.: Ocena czynników kontroli metabolicznej oraz sposobów leczenia cukrzycy i jej powikłań ma utratę wzroku z powodu cukrzycy w województwie warmińsko- mazurskim. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2005:5,(6); 1-7. 4. Szymelfejnik E.J., Wądołowska L., Cichoń R., Bandurska- Stankiewicz E. Spożycie wapnia z produktów mlecznych przez 18-letnią młodzież w zależności od czynników socjoekonomicznych. Żyw. Człow. Metab. , 2005:32,supl. 1, 143-151. 5. Przybyłowicz K., Cichoń R., Wądołowska L., Bandurska- Stankiewicz E.: Ocena współwystępowania żywieniowych i metabolicznych czynników ryzyka w aspekcie chorób sercowo- naczyniowych. Bromat. Chem. Toksykol. 2005:38, supl. , 45-49. 2004 1. Bandurska-Stankiewicz, E; Rutkowska, J: To Zalutskaya A, Bornstein SR, Mokhort T, Garmaev D (2003) - Did the Chernobyl incident cause an increase in type I diabetes mellitus incidence in children and adolescents? Diabetologia 47 : 147-148 (Letter). Diabetologia 2004; 47(11) : 2049-2050 2. Krassowski J., Wieruch M., Bandurska- Stankiewicz E., Gabryelewicz M.B., Jarząb B., Jeske W.: Korelacja genotyp/fenotyp w zespole MEN 2A. Endokrynologia Polska 2004:55(5), 585-589.

 • Rok 2003

  1. Gołkowski F., Huszczo B., Trofimiuk M., Sowiński J., Bandurska- Stankiewicz E., Dorant B., Szybiński Z.: Prevelance of goitre school children a study on the influence of adequate iodine prophylaxis. J. Endocrinol Invest 2003,26, suppl.2; 1, 11-15. 2. Lewiński A., Huszno B., Bandurska- Stankiewicz E., Grzywa M., Karwowska A., Kinalska I., Kowalska A., Makarewicz C., Naumann J., Słowińska- Klencka D., Sowiński J., Syrenicz A., Zonenberg A., Klencki M., Szybiński Z.: Iodine- induced hyperthyroidism- an epidemiological survey several years after institution of iodine prophylaxis in Poland. J. Endocrinol Invest 2003,26 , suppl 2, 57-62. 3. Szybiński Z., Huszno B., Zemła B., Bandurska- Stankiewicz E., Przybylik- Mazurek E., Nowak W., Cichoń S., Buziak- Bereza M., Trofimiuk M., Szybiński P: Incidence of thyroid cancer in selected areas on iodine deficiency in Poland J. Endocrinol Invest 2003,26 suppl.2, 63-70 4. Sieradzki J., Kasperska- Czyzyk T., Grzeszczak W., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Zastosowanie glikazydu w niewyrównanej cukrzycy typu 2- wstępne wyniki części terapeutycznej badania DINAMIC 2. Diabetologia Praktyczna 2003: 4 (2), 133-136. 5. Kasperska- Czyżyk T.,Grzeszcza W., Sieradzki J., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Znaczenie poszczególnych kryteriów oceny wyrównania zespołu metabolicznego na podstawie badania DINAMIC. Diabetologia Praktyczna 2003: 4(2),125-132. 6. Kasperska- Czyżyk T.,Grzeszcza W., Sieradzki J., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Znaczenie poszczególnych kryteriów oceny wyrównania zespołu metabolicznego na podstawie badania DINAMIC. Diabetologia Praktyczna 2003: 4(2),125-132. 7. Grzeszczak W., Sieradzki J., Kasperska- Czyżyk T., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Badanie DINAMIC 2: porównanie wyników w różnych regionach Polski. Diabetologicza Praktyczna 2003: 4 (2),111-124. 8. Sieradzki J., Kasperska- Czyżyk T., Grzeszczak W., Szczepański M., Sieradzki J., Wąsik R., Junik R., Nowakowski J., Mikołajczyk- Swatko A., Trznadel- Morawska I., Miarka J., Grzywa M., Górska M., Semetkowska- Jurkiewicz E., Majcher- Witczak G., Bandurska- Stankiewicz E., Wierusz- Wysocka B., Majkowska L.: Wyniki ogólnopolskie badania DINAMIC 2 . Diabetologia Praktyczna 2003:4 (2) ,103-110.

 • Rok 2002

  1. Bandurska- Stankiewicz E., Rogalska B., Śpiewak W. Wpływ wykształcenia ogólnego i stylu życia na rozwój inwalidztwa wzroku z powodu cukrzycy. Diabetologia Polska 2002:9,supl.2,2. 2. Bandurska- Stankiewicz E.: Czynniki ryzyka inwalidztwa wzroku z powodu cukrzycy. Diabetologia Praktyczna 2002:3, suppl.1 ,13-14. 3. Bandurska- Stankiewicz E., Rutkowska J.: Zgony z przyczyn sercowo- naczyniowych u inwalidów wzroku z powodu cukrzycy. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2002:2 (1),61-69.

 • Rok 2001

  1. Pach D., Płaczkiewicz E., Szybiński Z., Dziatkowiak M., Wąsikowska R., Bandurska-Stankiewicz E:Wieloośrodkowe badania nad zapadalnością na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 0-14 lat w Polsce w latach1998- 1999. Pol.Arch.Med.Wew.2001:106 (9),759-764 2. Pach D., Płaczkiewicz E.,Szybiński Z., Dziatkowiak M., Wąsikowska R., Bandurska-Stankiewicz E.:Wieloośrodkowe badania nad zapadalnością na cukrzycę typu 1 w grupie wiekowej 15-29 lat w Polsce w latach 1998-1999. Pol.Arch.Med.Wew.2001:106(9),765-770. 3. Bandurska-Stankiewicz E., Stankiewicz A., Shafie D.,Wądołowska L.: Zapadalność na raka tarczycy w województwie olsztyńskim w latach 1993-1999. Wiad.Lek. 2001:54, supl. 1,137-141 4. Bandurska-Stankiewicz E.: Zapadalność na inwalidztwo wzroku z powodu cukrzycy w województwie olsztyńskim w latach 1990-1999 Pol.Arch.Med.Wew. 2001:106 (9),839-845. 5. Wądołowska L., Cichon R.., Słowińska M., Bandurska-Stankiewicz E.: Comparison of nutritional value in snacking and not snacking people Food.Pol.J.Nutr.Sci. 2001; 4 (10/51):9-11. 6. Wądołowska L., Cichoń R.,Bandurska-Stankiewicz E. Ocena stanu odżywienia młodzieży podejmującej studia w akademii Rolniczo- Technicznej w latach 1984-1990. Cz.II Wskaźniki hematologiczne. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2001:28(3),209-223. 7. Kinalski M., Krętowski A., Śledziewski A., Bandurska- Stankiewicz E., Bingley P., Urban J., Kinalska I.: Występowanie przeciwciał przeciwwyspowych u pacjentek z cukrzycą ciężarnych. Endokrynologia Polska 2001, 52 (2),185-192. 8. Bandurska- Stankiewicz E., Aksamit- Białoszewska E., Zasadowska W., Wańczyk T., Wądołowska L.: Ocena czynności tarczycy u kobiet z cukrzycą ciążową. EndokrynologiaPolska 2001:5 (2), 213- 221. 9. Bandurska- Stankiewicz E., Kołakowska H., Żbikowska E.: Ocena skuteczności ciągłego programu edukacyjno rehabilitacyjnego dla chorych z inwalidztwem wzroku. Pol. Arch. Med. Wew. 2001:106 (3).

 • Rok 2000

  1. Karasek, M; Stankiewicz, A; Bandurska-Stakiewicz, E; et al.: Melatonin concentrations in patients with large goiter before and after surgery. Neuroendocrinology Letters 2000; 21(6) : 437-439 2. Karasek M.,Stankiewicz A., Bandurska-Stankiewicz E.,Żylińska K., Pawlikowski M., Kuzdak K.: Melatonin concentration in patients with large goiter before and after surgery. Neuroendocrinology Letters 2000; 21;437-439 3. Bandurska-Stankiewicz E.,Zasadowska W,Wądołowska L,Trzaskowska A.: Sytuacja społeczno-materialna inwalidów wzroku z powodu cukrzycy na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Med.Metab. 2000; 4(4),6-10.

 • Rok 1999

  1. Wądołowska L., Cichoń R., Bandurska-Stankiewicz E.: Udział tłuszczu w żywieniu codziennym i „dojadaniu” dzieci w wieku 13-15 lat. Pediatria Współczesna 1999:1(2/3), 174-175. 2. Wójcikowski Cz., Sieradzki J., Grzeszczak W., Tatoń J., Bandurska-Stankiewicz E.,Czech A., Czekalski S., Drzewoski J., Graczykowska-Kaczorowska A., Karnafel W., Kinalska I., Łopatyński J., Wierusz-Wysocka B.: Screen-Pol: Polskie badania wczesnego wykrywania cukrzycy-cele i założenia programu Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999:6,supl 2,165-177. 3. Wójcikowski Cz., Grzeszczak W., Sieradzki J., Tatoń J., Bandurska-Stankiewicz E., Czech A., Czekalski S., Drzewoski J., Graczykowska-Kaczorowska, A., Karnafel W., Kinalska I., Łopatyński J., Wierusz-Wysocka B., Żytkiewicz –Jaruga D., Kargul M.: Screen-Pol II. Rozpoznawanie cukrzycy według kryteriów WHO i ADA w badaniach Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999:6,supl 2;178-186. 4. Grzeszczak W.,Wójcikowski Cz., Sieradzki J., Tatoń J., Bandurska-Stankiewicz E., Czech A., Czekalski S., Drzewoski J., Graczykowska-KaczorowskaA., Karnafel W.,Kinalska I., Łopatyński J., Wierusz-Wysocka B.: Screen-Pol III: Częstość występowania cukrzycy typu 2 w rozkładzie regionalnym na podstawie badania Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999:6,supl 2;187-208. 5. Sieradzki J.,Grzeszczak W., Wójcikowski Cz, Tatoń J,.Bandurska-Stankiewicz E., Czech A., Czekalski S.,Drzewoski J., Graczykowska-Kaczorowska A., Karnafel W.,Żytkiewicz-Jaruga D., i grupa badaczy Screen-Pol. Screen-Pol IV: Czynniki ryzyka i objawy cukrzycy a występowanie cukrzycy w badaniach Screen-Pol. Diabetologia Polska,1999: 6,supl 2; 209-220.

 • Rok 1998

  1. SzybińskiZ., Gembicki M., Nauman J., Rybakowa M., Delange F., Lewiński A, Kinalska I., Koehler B.,Szewczyk L.,Syrewicz A., Dorandt B.,Bandurska-Stankiewicz E.,Przybylik-Mazurek E.,Zdebski Z., Podoba J.,Golkowski F.,Boldis-Waligórska A.:Iodine deficiency endemic goiter and model of iodine prophylaxis in Poland Euro J Nut 1998;1;43-54. 2. Bandurska-Stankiewicz E.,Forfa J.,Aksamit-Białoszewska E., Falkowska- Gilska B., Zabłocki M.: Leczenie nerkozastępcze u chorych z nefropatią cukrzycową w województwie olsztyńskim w latach 1987-1997. Med.Metab.1998:2,19-23. 3. Bandurska-Stankiewicz E.,Tarasiewicz U.: Iodine deficiency and prevelance of goiter in Olsztyn region. Endokrynologia Polska 1998; 49,supl.1, 145-149. 4. Zdebski Z.,Kalita J.,Kaim J.,Rytelewski K., Marianowski L.,Słomka Z., Wojtoń J., Szczurowicz M., Urban J., Lewiński A.,Karbownik M., Bandurska-Stankiewicz E., Sobieszczańska-Jabłońska A.: Analysis of the course of preg-nancy parturition and the condition of children born by women with iodine deficiency;effect of kalium iodine supplementation. Endokrynologia Polska 1998;49 suppl. 1,163-170. 5. Szybiński Z.,Delande F., Lewiński A., Rybakowa M., Wąsik R., Szewczyk L., Przybyłek-Mazurek E.,Dorant B., Karbownik M. Bandurska-Stankiewicz E.: Regional differences in goiter incidence and urine iodine concentration among school children in Poland. Endokrynologia Polska 1998, 49, supl. 1,93-99. 6. Wądołowska L.,Cichon R.,Trzaskowska M.,Bandurska-Stankiewicz E.: Assessing the nutrition status of institutionalized elderly by anthropometric methods. Pol.J.Food.Nutr.Sci. 1998;7,48(2), 311-320. 7. Bandurska-Stankiewicz E., Zabłocki M.,Falkowska-Gilska B. i wsp.: Wpływ kompleksowego programu edukacyjno- rehabilitacyjnego u inwalidów wzroku z powodu cukrzycy na stopień wyrównania metabolicznego. Pol.Arch..Med.Wew.1998:100 (2), 145-152.

 • Rok 1997

  1. Bandurska-Stankiewicz E.,Gwożdziewicz-Siwicka E., Dutkiewicz A., Stankiewicz A.: Leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Terapia.1997: 5 (6),8,10-11. 2. Bandurska-Stankiewicz E.,Budzyńska-Pawlik E.: Uwagi o przygotowaniu chorych cukrzycowych do operacji usunięcia zaćmy. Nowa Medycyna 1997:4 (19), 50-52.

 • Rok 1993

  1. Dorandt B.,Kamińska H.,Kopral-Szczyńska M.,Birholtz D.,Kosiak W., Bandurska-Stankiewicz E.: Epidemiologic estimation of goiter in children From Gdańsk, Elbląg, Olsztyn and Toruń district. EndokrynologiaPolska 1993: 44 (3), 333-341.